Keele valik: English Estonian

Navigation


What is WWOOF?

Wwoof Eestil algas 10. tegevusaasta / Wwoof Estonia started with its 10th season


Emakeelepäeval, 14. märtsil 2016 täitus Wwoof Eestil 9. tegevusaasta.

Me pole just kõige eestikeelsema nimega, kuid vähemalt on sõna "Eesti" sees. Kui tõlkida WWOOF eesti keelde, siis oleks selle lühendiks ÜMVMT (ülemaailmsed võimalused mahetaludes). Sõna "vuuf" on aga meile juba nii koduseks ja armsaks saanud, et siin pole eestistamist plaanis.

Pidupäeval kohtusime Torokse talupood-kohvikus, kus saime rõõmuga tõdeda, et üheksa tegevusaasta jooksul on Wwoof Eesti talude võrgustik laienenud hoogsalt - 2015. aasta lõpu seisuga on WWOOF Eestiga liitunud 51 vabatahtlikke vastuvõtvat talu. Palju õnne Wwoof Eesti! 10. tegevusaasta võib alata.