Keele valik: English Estonian

Username

Password

Forgot Your Password?

Navigation


Mis on WWOOF?


WWOOF on ainulaadne kogemus!

WWOOF (ingl k World Wide Opportunities on Organic Farms) on ülemaailmne vabatahtlike liikumine mahetaludes.

Vabatahtliku töö eest pakub mahetalu majutust, toitlustust ning õppimisvõimalust. Vahetusprotsess vabatahtliku ja talu vahel põhineb usaldusel.

WWOOFiga võivad olla liitunud nii suuremad kui ka väiksemad talud, mis omavad valdusi alates väikestest maatükkidest kuni suurte aedade ning metsa-aladeni. Liikmetalud peavad tegelema mahepõllumajandusega.

WWOOF eesmärgid

  • anda kogemus mahepõllumajandusest ja ökoloogilisest eluviisist,
  • anda võimalus kogeda elu maal,
  • toetada mahepõllumajanduslikku eluviisi, mis nõuab palju käsitööd ega põhine kunstlike väetiste, taime- ja kahjurmürkide kasutamisel,
  • pakkuda mahepõllumajandusest huvitatud ja sellega tegelevatele inimestele võimalust kohtuda, arutada, õppida ja kogemusi vahetada,
  • pakkuda koos töötamise ja elamise läbi võimalust õppida tundma elu teises riigis.
Mahetalud ("wwoof talud")

WWOOF taluks saavad hakata Taimetoodangu Inspektsiooni (TTI) või Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) poolt tunnustatud ettevõtted ning jätkusuutlikku eluviisi jälgivad ökokommuunid. Mõnedes taludes kasutatakse permakultuuri või biodünaamilise põllumajanduse meetodeid. Samas on juba paljud talud kaubanduslikud tootjad, osalise või täisajaga, teised aga alternatiivsed ühendused või kogukonnad.

Vabatahtlikud  ("wwoofijad")

Abi, mida vabatahtlikud taludele annavad, võib olla väga erinev: külvamine, kompostimine, aiatööd, istutamine, puude lõikamine, rohimine, aia tegemine, ehitamine, trükkimine, pakkimine, lüpsmine, söötmine jne.

Konkreetsem vabatahtliku poolt pakutav abi lepitakse kokku wwoof taluga. Enne alustamist tuleks talu perega läbi rääkida, et teada, mida vabatahtlikult oodatakse ja selgitada talule milliste tööde vastu ise huvi rohkem tunned. Ärge saabuge tallu ilma eelnevalt kokku leppimata!

Vabatahtlikkust ei tohiks kummaltki poolt ära kasutada. Tihtipeale töötavad talunikud ise 7 päeva nädalas ja võivad vabatahtlikult sama oodata.

Meie soovitame kuuetunnist tööpäeva kuus päeva nädalas, mis annaks ühe täispika päeva vabaks, lõdvestumiseks ja ümbruskonnaga tutvumiseks.

Tuleb meeles pidada, et võõraste vastuvõtmine nõuab talunikult palju energiat ja planeerimist. Vabatahtliku töö ongi tänuks selle antud võimaluse eest.