Keele valik: Estonian

Username

Password

Forgot Your Password?

Navigation


Enne liitumist

Palun loe allolevat informatsiooni enne vastuvõtvaks taluks registreerimist. See annab ülevaate talu õigustest ja kohustustest liitumisel ning muudab selgemaks kogu WWOOF vabatahtliku teenistuse olemuse.

WWOOF on vahetus - vabatahtlik töö mahetalus toidu, majutuse ja õpiprotsessi eest.  WWOOF Eesti ühendab üle maailma vabatahtlikke abistajaid Eesti vastuvõtvate taludega.

Kuidas töötab WWOOF Eesti?

WWOOF Eesti kogub nimekirja taludest, kes on huvitatud vabatahtlike vastuvõtmisest nii Eestist kui ka mujalt. Need talud on üles loetud meie kodulehel ja nende kontaktidele pääsevad ligi kõik WWOOF Eestiga liitunud vabatahtlikud üle maailma.

WWOOF Eesti kodulehel on kõigile näha mitu talu parajasti registreeritud on ja millega nad tegelevad (üldised kirjeldused ilma talu nime ja kontaktandmeteta). Selleks, et saada rohkem infot talu kohta (asukoht, telefon, e-mail jne) tuleb vabatahtlikul täita ankeet WWOOF Eesti kodulehel ning tasuda 9 eurot. Alles siis saab vabatahtlik ligipääsu talude andmetele ning tal on võimalus välja valida enda jaoks kõige sobivam talu (või mitu lemmikut), võtta pererahvaga ühendust, leppida kokku vabatahtliku elu korralduses konkreetses talus jms.

Vabatahtlik töö WWOOF Eesti taludes põhineb usalusel ja üksteise austamisel.

Vastuvõtva talu registreerimine

WWOOF Eestiga saavad liituda registreeritud mahetalud või jätkusuutlikku eluviisi jälgivad ökokommuunid. Liitumine on tasuta ning selleks tuleb täita e-avaldus meie kodulehel: http://www.wwoof.ee/index.php?page=taluliitumine&hl=ee_EE

Kui Sinu sooviavaldus on vastuvõetud, saadetakse Sulle kinnitav e-mail. Sooviavalduse vastuvõtmine võtab harilikult ühe nädala. Seejärel saad talu wwww.wwoof.ee kodulehel juurdepääu oma wwoof talu profiilile ning vajadusel muuta talu kirjeldust ja kontaktandmeid. Seda informatsiooni näeb meiega liitunud vabatahtlik.

Vabatahtlikele antav informatsioon

Vabatahtlikele rõhutakse, et selle vahetuse ajal aidatakse talu igapäevastes tegemistes, milles mõlemad pooled peaksid olema huvitatud ja motiveeritud koostööks. WWOOF talu külastamisega võib kaasneda kultuurivahetus ning uue keele keskkond, kuid madala eelarvega reisimine, kutluurivahetus ega uute keelte õppimine ei tohiks olla WWOOF vabatahlikkuse alustamise peamiseid põhjuseid. Peamine puutepunkt on siiski maheda (maa)eluga tutvumine ja vastatsikkuse andmise rõõm.

Vabatahtlikele vastamine ning tingimustes kokkuleppimine

WWOOF Eesti vastuvõtva taluna hakkad saama e-kirju või telefonikõnesid vabatahtlikelt, kes on huvitatud Sinu talus tehtavast vabatahtlikust tööst. Proovige võimalikult põhjalikult lahti seletada oma ootused vabatahtlikule ning kuulata ja mõista ka vabatahtlikku ootuseid. Põhjalikud eelnevad läbirääkimised kõikides tingimustes ja soovides tagavad parimad tulemused vabatahtliku vastuvõtmise protsessile ning kogu ajale, mil vabatahtlik teie juures viibib.

Kõige parem viis vabatahtlikuga suhtlemiseks on telefonitsi. Isegi siis kui olete eelnevalt e-kirja teel suhelnud, soovitame soojalt vähemalt ühe telefonikõne samuti teha, et vestluse käigus lõplikult välja selgitada, kas tegemist on nn teie inimesega.

Vasta vabatahtliku kirjale / kõnele kindlasti ka siis kui vastus neile on eitav ehk et teil pole sel korral aega / huvi vabatahtlikku vastu võtta või kui tunnete, et see kontreetne inimene ei sobi teie tallu. Info on kõige olulisem ning see ei pea meeldima kõigile. Vabatahtlik ei jää siis lootusrikkalt ootele ning saab valida uue talu, kelle poole pöörduda.

NB! Kindlasti ärge esitage ühelegi vabatahtlikule viisa saamiseks küllakutset. Vabatahtlikud ei tohiks seda ka teie käest küsida. Kui vabatahtlik teie ametlikul küllakutsel Eestisse tuleb, siis on kogu vastutus tema eest teie kanda. Vabatahtliku saanumine teie tallu peab olema tema enda kulude ja vastutusega.

WWOOF Eesti roll

WWOOF Eesti annab oma parima, et jagada Sinu kontaktandmeid vabatahtlikele, kellel siiras huvi ja soov Sind talutöödes aidata.

Nõustudes end WWOOF Eesti nimekirja lisama, võtad endale vastutuse korralduste üle, mis WWOOF endaga kaasa toob. WWOOFi Eesti roll on limiteeritud üksnes algse kontakti loomiseks.

Vaieldavuste või kaebuste puhul vastuvõtja talu või vabatahtlike suhtes, on meie tavaks eemaldada vastuvõttev talu meie nimekirjast ja katkestada vabatahtliku liikmestaatus. Vastuvõtja ja vabatahtliku endised õigused taastatakse juhul, kui juhtum on lahendatud meile rahuldaval moel.

WWOOF Eesti ei tunne kõiki vastuvõtvaid talusid ega vabatahtlikuid isiklikult ja seega pole võimeline vastutama kummagi osapoole eest. Vastuvõtja talud on registreeritud meie nimekirja ja vabatahtlikud on vastuvõetud liikmeteks WWOOF Eesti valikuvabaduse alusel.

WWOOF Eesti annab endast parima, et leida lahendused võimalikele probleemidele. Meie poole saate pöörduda kõikides küsimustest, mis puudutab vabatahtlike teenistust Sinu talus. Samuti proovime leida aega külastada aeg-ajalt vastuvõtvaid talusid.

WWOOF Eesti on avatud kõikidele ettepankutele talunikelt, mis teeksid meie koostööd ja vabatahtlikku teenistust Sinu talus sujuvamaks ja paremaks!

WWOOF õiguseeskiri

WWOOF Eesti teeb koostööd WWOOF rahvusvahelise organisatsioonidega.

Et luua WWOOF õiguseeskiri, mis oleks aluseks sellele, mida WWOOF vahetusprotsess endast kujutab ja millised ootused ja vastutused sellega kaasnevad mõlemal osapoolel nii WWOOFi Eesti vastuvõtvatel taludel kui ka vabatahtlikele, on meie algsed ideed WWOOF Eesti õiguseeskirja jaoks kaasavad alljärgnevad.

  • WWOOF liikumine on vahetusprotsess, mille kohaselt vabatahtlik nõustub olema abiks töödel, mille vastutasuks on toit, majutus, õpetus ja ideede, kultuuri ning kogemuste vahetus.

  • WWOOF Eesti vastuvõttev talu tegeleb mahepõllumajandusega või mõne muu taolise tegevusega, mis on kooskõlas üldise eetilisuse ja austusega looduskeskkonna suhtes.

    Vabatahtlikud ja WWOOF Eesti vastuvõtvad talud

  • Nõustvad, et WWOOF organisatsioon uurib neile edastatud kaebusi ja sealjuures pole väistatud vabatahtliku või vastuvõtva talu eemaldamine WWOOF Eesti liikmete hulgast.

  • Võtavad kohustuse informeerida teist osapoolt kokkuleppe tühistamisest võimalikult vara.

Uudised

1 of 34  > >>

Täna, 14. märtsil 2017 tähistab MTÜ Wwoof Eesti oma 10. sünnipäeva. Palju õnne kõigile organisatsiooni liikmetele, vabatahtlikele ning mahetaludele!

 

Wwoof Eesti pere soovib kõikidele vabatahtlikele ning talunikele õnnelikku ja veelgi mahedamat uut aastat!

Emakeelepäeval, 14. märtsil 2016 täitus Wwoof Eestil 9. tegevusaasta.


Registreeri end meie uudiste listi
SIIN

WWOOF Eesti Twitteris

Sõbrad, toetajad

Eesti Maaülikool
Põllumajandusministeerium
Taimetoodangu Inspektsioon
Vabaühenduste Fond
Jõelähtme vald
Eesti Mahepõllumajanduse SA
Ökoloogiliste tehnoloogiate keskus
Talveakadeemia
Suveakadeemia
Saare Mahe
Tartu Vabatahtlike keskus
Vanamaterjali ladu
Andre Allese ja Tipikas.TV
Loodusvägi OÜ