Keele valik: English Estonian

Username

Password

Forgot Your Password?

Navigation


WWOOF Maailmas

Ajalugu | Ülemaailmsed kontaktid |

WWOOF sai alguse Inglismaal 1971. aasta sügisel, kui Londonis elav sekretär Sue Coppard tõdes vajadust võimaldada juurdepääs maapiirkondadesse inimestele, kel muidu puuduvad vahendid või võimalused seda teha ja kes toetavad looduslikku mõtteviisi. Tema plaan algas katselise töönädalavahetusega, mille ta korraldadas Suurbritannia mahekontrollorganisatsiooni Soil Association kaudu ühes mahetalus Sussexis. Nädalavahetus osutus väga edukaks ning idee kogus kiiresti hoogu. Peagi olid veel mitmed mahetalud ja väikemaaomanikud nõus võtma vabatahtlikke sellises vormis tööle. Tuli välja, et paljud inimesed olid valmis maale töötama minema. Võõrustajatalud ning vabatahtlikud sõbrunesid, tundsid rõõmu ühisest töötamisest ja abi ning teadmiste vahetamisest.
WWOOF võrgustik arenes väga kiiresti. Tänini ühendab see innukaid vabatahtlikke, vahendab osalenutelt tagasisidet ning julgustab inimesi abi pakkuma.

Tänaseks on paljudes riikides WWOOF-i iseseisvad organisatsioonid, kellega saab liituda ja nad avaldavad vastuvõtvate talude nimekirju ning infolehti. Riikidest, kel puudub iseseisev WWOOF, on taludel võimalus liituda organisatsiooni WWOOF Independentsiga, mis on ühenduses WWOOF Suurbritanniaga. WWOOF Independentsi talude nimekiri on saadaval internetis ja ka raamatuna.

2000. aastal leidis aset esimene ülemaailme WWOOF-i konverents. Osalejaid oli 15 riigist. Sel konverentsil otsustati luua rahvusvaheline WWOOF-i ühendus, et anda suuniseid, mida tähendab WWOOF-ist osa võtta, olla WWOOF-i vabatahtlik ning WWOOF-i vastuvõttev talu. Eesmärgiks on ka ühenduse laienemise toetamine arengumaadesse. Paari viimase aastaga on alustanud tegevust WWOOF Türgi, WWOOF Tšehhi, WWOOF Sloveenia ning WWOOF Mehhiko.

WWOOF aitab kaasa orgaanilise maailma tutvustamisele üldsusele, viies üha enam inimesi otsesesse kontakti mahekasvatajatega. Läbi infolehtede vahendavad WWOOF-i organisatsioonid oma liikmetele maheuudiseid, arvamusi, töökohti ning koolitusevõimalusi.
Kõik võõrustajad peavad tegelema mahepõllumajandusega. Suurema elamuse ning mitmekesisuse pakkumiseks tegelevad mõned võõrustajad keraamikaga, kunstiga, ehitamise ja renoveerimisega, loomakasvatamisega ja toiduainete tootmisega või tegutsevad maherestoranides, ökokülades, looduskeskustes ning tervisekeskustes.
WWOOF-i talud ei oota, et vabatahtlikud peaksid palju teadma põllumajandusest, kuid nad ootavad, et tulijad oleksid valmis õppima, töötama ning kohanema nende elustiiliga.
Sellest ajast peale, kui WWOOF on levinud üle maailma, on see võimaldanud inimestel omandada teadmisi mahepõllumajandusest ning pakkuda oma abi seal, kus seda vajatakse. Lisaks pakub WWOOF suureäraseid võimalusi reisimiseks ning uute kultuuride ning elustiilide tundmaõppimiseks.

 


Ülemaailmsed kontaktid

Kõik ülemaailmsed kontaktid teiste WWOOF organisatsioonide kohta saab www.wwoof.org